Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

HOV! DER ER VALGÅR

 

20 Udfyldningsvalg.docx

 

Der har været valg til menighedsrådet i  Præstebro kirke tirsdag den 15. september, men da vi ikke fik helt nok kandidater til menighedsrådet skal vi ud i et udfyldningsvalg.

Derfor indkalder vi nu til valg i Præstebro Tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 19.00.

Vi håber at I vil være med til at sætte præg på jeres lokale kirke i de næste 4 år, så meld jer gerne under fanerne. Folkekirken lever i kraft af at nogen vil tage hånd om den og passe på den. Og det er her vi har brug for dig i vort menighedsråd.

Til mødet vil der være et let traktement.

*Alle medlemmer af folkekirken over 18 år kan stille op og stemme i deres sogn.

*Valget foregår ved skriftlig afstemning på et møde (Valgforsamling)

*Menighedsrådet forestår sognets kirkelige arbejde- herunder også samarbejde med andre kirkelige aktører - bestyrer kirkens bygninger og lokale økonomi, vælger sognets præster og ansætter det øvrige personale.

*Der er f.eks. menighedsrådet, der bestemmer, om der skal være babysalmesang og koncerter, hvad menighedslokalet skal bruges til, og hvordan der skal se ud på kirkegården.

Se mere her: http://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/