Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Feltpræst i Iran og Afganistan

22
APR

Dato Onsdag d. 22. april 2020, Kl. 19:30 til kl. 21:30
Pris
50 ,- foredrag kaffe og kage

Når en militær enhed bliver udsendt, rejser der altid en feltpræst med. Det gælder både i hæren, søværnet og flyvevåbnet. Der er i alt 95 præster tilknyttet hæren, søværnet og flyvevåbnet. Hospitalspræst Ida Fonsbøl fra Herlev Hospital har været udsendt i felten, hun vil fortælle om en feltpræsts arbejde.

Feltpræster arbejder ikke altid med kugler flyvende om ørene i verdens brændpunkter. De fungerer også som vigtige samtalepartnere for soldater og deres pårørende både før og efter udsendelse.

Når feltpræsten er udsendt, afholder han eller hun blandt andet gudstjeneste, tilbyder samtaler og sjælesorg, arrangerer foredrag, festligholder højtider og lignende, som fremmer det sociale liv i lejren.

Derudover støtter feltpræsten hærens myndigheder ved overbringelse af dødsbudskab, kistemodtagelse samt militær begravelse.

Ligesom læger og sygeplejersker er feltpræster non-kombattante. De deltager derfor ikke i kamp, og de har ret til at bære Røde Kors-armbind.  

Ophavsret: