Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

HOV! DER ER VALGÅR

12
MAJ

Dato Tirsdag d. 12. maj 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:00

HOV! DER ER VALGÅR

 

Der er menighedsrådsvalg i september 2020

*Der holdes orienterende møder i alle landets sogne tirsdag den 20. maj 2020 kl. 19

*Alle medlemmer af folkekirken over 18 år kan stille op og stemme i deres sogn.

*Valget foregår ved skriftlig afstemning på et møde (Valgforsamling)

*Menighedsrådet forestår sognets kirkelige arbejde- herunder også samarbejde med andre kirkelige aktører - bestyrer kirkens bygninger og lokale økonomi, vælger sognets præster og ansætter det øvrige personale.

*Der er f.eks. menighedsrådet, der bestemmer, om der skal være babysalmesang og koncerter, hvad menighedslokalet skal bruges til, og hvordan der skal se ud på kirkegården.

Se mere her: http://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/

Ophavsret: