Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke
Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Menighedsplejens generalforsamling

23
FEB

Dato Søndag d. 23. februar 2020, Kl. 11:30 til kl. 12:30

Bliv støttemedlem for 100 kr.   (eller gerne mere! ?) om året! Beløb kan indbetales kontant til kassereren for Menighedsplejen eller (helst) overføres til Menigheds-plejens konto i Nykredit:  5472-0007022190 - Mobile Pay: 520050.  Husk at notere  ”Navn + støttemedlemskab” 

Menighedsplejen i Præstebro Sogn 

Generalforsamling  

søndag den 23. februar 2020 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1.  Valg af dirigent 

2.  Godkendelse af bestyrelsens beretning 

3.  Godkendelse af revideret regnskab 

4.  Indkomne forslag 

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: 

Åse Tuemand Larsen (valgt i 2016) er på valg og er villig til genvalg. 

Bestyrelsen foreslår, at Sanne Forner vælges til nyt medlem af bestyrelsen. 

Lene Dabelsteen (valgt i 2018) er på valg som suppleant og er villig til genvalg. 

6.  Valg af revisor 

7.  Eventuelt

Ophavsret: